Support for Ukraine

Official statement

Updated May 13, 2022

The European Academy of Neurology condemns the military invasion of Ukraine ordered by the Russian government and the violation of international law. Our thoughts are wholeheartedly with the Ukrainian people, but also with Russian scientists and citizens who have the courage to voice their opposition to this unjustified war. As a medical & scientific association, we believe that international scientific exchange is fundamental and cannot be interrupted, especially not in such difficult times of conflict. We urge the Russian government to stop the attack on the sovereign and democratic state of Ukraine and its population immediately.

We are currently assessing all means of helping Ukrainian neurologists and other healthcare professionals to respond to this horrific war and to help them continue providing care to neurology patients.

Ukrainian Neurologists are European Neurologists! To make this clear, our first measures will be

FUNDS and SOLIDARITY

 • NEW: Immediate support of €1,000 per RRFS member in Ukraine for their current situation (up to a total budget of €25,000). Please contact: fellowship(at)ean.org 
 • EAN will make €30,000 of funds available to support neurology/medical care in Ukraine.
 • Free full EAN membership: All Ukrainian EAN Associate Members via their membership of the Association of Neurologists, Psychiatrists and Narcologists of Ukrainewill be automatically upgraded to Full EAN Individual Members
 • Free registration for the EAN Congress in Vienna, 25-28 June 2022 onsite and virtual. Please contact registration(at)ean.org
 • Free access to all educational activities offered by EAN.

CONTINUED SUPPORT

This constitutes EAN’s first actions in support of our colleagues in Ukraine, and they will not be the last. We will continue to be there for our Ukrainian colleagues who are part of the EAN family. For 2023 we will make 5 additional Clinical Fellowships available to RRFS members from Ukraine to support 6-12 weeks in another European neurological department. We call on all our members to consider offering support by contributing to organisations who are helping to provide relief to civilian casualties and refugees in the region.

 

Donate Now   UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees- The UN Refugee Agency

Donate Now   ICRC International Committee of the Red Cross 

 

At the same time the Russian scientific and academic community must not be affected by this war. Russian individual members, Resident and Research Fellows, students of neurology, who are committed to European values and rely on the European neurological community are explicitly welcome to be members of EAN.

According to its values, EAN is committed to peaceful cooperation between all members, regardless of their nationality.

On behalf of everyone at the European Academy of Neurology, I hope that you remain safe and well, and that the invading forces withdraw soon and leave Ukraine to chart its own course in peace.

Yours sincerely,

Claudio L. A. Bassetti
President of the European Academy of Neurology

1: This is based on the latest data provided to us by the Association of Neurologists, Psychiatrists and Narcologists of Ukraine. If you are a member of the Ukrainian society and have not received full EAN membership please contact membership@ean.org

Офіційна заява

Європейська академія неврології (ЄАН) засуджує порушення міжнародного законодавства та військове вторгнення в Україну, про яке віддав наказ російський уряд. Всі наші думки з українським народом, а також з російськими вченими і громадянами, які мали мужність проголосити про свій протест щодо цієї несправедливої війни. Як медично-наукова асоціація ми вважаємо, що міжнародний науковий обмін є фундаментальним і його не можна переривати, особливо у такі важкі часи конфлікту. Ми закликаємо російський уряд негайно зупинити напад на суверенну демократичну державу України і її населення.

Наразі ми оцінюємо усі засоби допомоги українським неврологам та іншим спеціалістам сфери охорони здоров’я, щоб вистояти у цій жахливій війні і продовжувати надавати допомогу пацієнтам неврології.

Українські неврологи — це європейські неврологи! Щоб це було зрозуміло, нашими першими заходами будуть

ВНЕСКИ та СОЛІДАРНІСТЬ

ЄАН зробить внесок у розмірі 30 000 євро для підтримки неврології/медичної допомоги в Україні

Безкоштовне повне членство у ЄАН: Усі українські асоційовані члени ЄАН завдяки своєму членству в Асоціації неврологів, психіатрів та наркологоів України2 будуть автоматично переведені у Повні індивідуальні члени ЄАН.

Безкоштовна реєстрація на конгрес ЄАН у Відні з 25 по 28 червня 2022 року, як з присутністю на місці, так і віртуально. Будь ласка, зверніться за адресою registration(at)ean.org

Безкоштовний доступ до усіх освітніх заходів, які пропонує ЄАН.

Негайна підтримка у розмірі 1000 євро на кожного члена RRFS в Україні для їх поточної ситуації (до загальний бюджет 25 000 євро). Будь ласка зв'яжіться: fellowship(at)ean.org

ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА

Це започатковує перші дії ЄАН на підтримку наших колег в Україні, перші, але не останні. Ми будемо на зв’язку за українськими колегами, які є частиною родини ЄАН. У 2023 році ми надамо 5 додаткових клінічних стипендій членам RRFS з України для підтримки 6-12 тижнів у іншому європейському неврологічному відділенні.

Ми закликаємо усіх наших членів розглянути можливості підтримки організацій, які допомагають звільняти вбитих і біженців.

 

пожертвуйте зараз  UNHCR Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

пожертвуйте зараз  МКЧХ Міжнародний комітет Червоного Хреста;

 

У той же час ця війна не повинна вплинути на російських вчених та академічну спільноту. Ми запрошуємо до членства у ЄАН російських індивідуальних членів, резидентів та дослідників, студентів кафедри неврології, які підтримують європейські цінності і покладаються на європейську спільноту неврологів.

Відповідно до своїх цінностей ЄАН прагне до мирного співробітництва усіх членів, незалежно від їхньої національності.

Від імені усіх у Європейській академії неврології я сподіваюсь, що ви залишаєтесь у безпеці і здоровими, і що ворожі війська скоро залишать Україну, яка йтиме своїм власним мирним шляхом.

З повагою,

Клаудіо Л. А. Бассетті
Президент Європейської академії неврологів

 

Зверніться на

електронну пошту щодо членства ЄАН: membership(at)ean.org або за номером телефону: +43 1 889 05 03 321

електронну пошту щодо Конгресу ЄАН: europe2022(at)ean.org або за номером телефону: +43 1 889 05 03 628

На електронну пошту щодо інших питань: communications(at)ean.org або за номером телефону +43 1 889 05 03 824

 

1Це засновано на останніх даних, наданих нам Асоціацією неврологів, психіатрів та наркологів України, якщо ви є членом української спільноти і не отримали повне членство ЄАН, будь ласка, зверніться за електронною адресою membership@ean.org.

Официальное заявление

Европейская академия неврологии (EAN) всячески осуждает военное вторжение в Украину по приказу Правительства России и нарушение международного законодательства. Мы всецело поддерживаем народ Украины, а также граждан и ученых России, которые нашли в себе мужество выразить несогласие с этой несправедливой войной. Как медицинская и научная ассоциация мы убеждены, что международный обмен знаниями носит основополагающий характер и его нельзя прерывать, особенно в столь сложные времена. Мы призываем Правительство России немедленно остановить нападение на суверенную и демократическую Украину и ее жителей.

В настоящее время мы проводим оценку всех возможностей для поддержки украинских неврологов и других медицинских специалистов, чтобы они смогли и дальше помогать неврологическим пациентам даже в условиях военной катастрофы.

Неврологи Украины и Европы! Мы приняли решение о принятии следующих первоочередных мер.

ФИНАНСИРОВАНИЕ и СОЛИДАРНОСТЬ

EAN выделит 30 000 евро на поддержку неврологии/медицины в Украине.

Полное бесплатное членство в EAN: все члены-корреспонденты EAN из Украины, состоящие в Ассоциации неврологов, психиатров и наркологов Украины1, автоматически получат полное индивидуальное членство в EAN.

Бесплатная регистрация (на месте и онлайн) на Конгресс EAN, который пройдет в Вене с 25 по 28 июня 2022 года. Обращайтесь по адресу: registration(at)ean.org

Бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам EAN.

Немедленная поддержка в размере 1000 евро на каждого члена RRFS в Украине в связи с их текущей ситуацией (общий бюджет до 25 000 евро). Пожалуйста свяжитесь: fellowship(at)ean.org

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

Это первые, но далеко не последние меры, принимаемые EAN для поддержки коллег в Украине. Мы будем оказывать и другую помощь украинским коллегам. У 2023 році ми надамо 5 додаткових клінічних стипендій членам RRFS з України для підтримки 6-12 тижнів у іншому європейському неврологічному відділенні.

Мы призываем всех членов EAN рассмотреть возможность финансирования организаций, которые помогают снизить количество жертв среди гражданского населения и беженцев в регионе.

 

пожертвовать сейчас  UNHCR Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

пожертвовать сейчас  МККК Международный комитет Красного Креста;

 

В то же время война не должна негативно повлиять на научное и академическое сообщество России. Мы рады видеть в EAN индивидуальных членов, интернов, научных сотрудников и студентов неврологических факультетов из России, которые придерживаются европейских ценностей и опираются на европейское неврологическое сообщество.

Ценности EAN предписывают осуществлять мирное взаимодействие между всеми членами независимо от их национальности.

От имени всех членов Европейской академии неврологии я выражаю надежду, что наши украинские коллеги остаются в безопасности и добром здравии и что захватчики вскоре покинут страну и позволят Украине мирно следовать собственному курсу развития.

С уважением,

Клаудио Л. А. Бассетти
Президент Европейской академии неврологии

 

Свяжитесь с EAN

По вопросам членстваmembership(at)ean.org или тел.: +43 1 889 05 03 321

По вопросам о Конгрессе EANeurope2022(at)ean.org или тел.: +43 1 889 05 03 628

По другим вопросамcommunications(at)ean.org или тел.: +43 1 889 05 03 824

 

1. Информация основывается на актуальных данных, предоставленных Ассоциацией неврологов, психиатров и наркологов Украины. Если Вы входите в украинское сообщество, однако не получили полное членство в EAN, свяжитесь с нами по адресу membership@ean.org.

National Neurological Societies’ Support for Ukraine

Several national neurological societies have launched initiatives to support colleagues in Ukraine or contribute towards humanitarian efforts in the country. Below you can find details of those we aware of.

 

 • Norwegian Neurological Association
  The Norwegian Neurological Association has donated €10 per member to Medicine Sans Frontiers and their work in Ukraine, totalling €8000 Euros.

 • Croatian Neurological Society
  The Croatian Neurological Society has donated financial aid as a member of the Medical Chamber of Croatia’s "Croatian doctors helping Ukraine" campaign. The society also offers Ukrainian colleagues free registration to all of its scientific meetings.

 • Austrian Society of Neurology
  The Austrian Society of Neurology has appealed via its official journal, website and mailings for its members to make donations as recommended by EAN and the WFN. The society is also donating €10 from the registration fee of every participant at its 2022 Annual Congress to the same recommended aid organisations.  

 • German Society of Neurology
  The German Society of Neurology has donated €100,000 to a non-governmental medical aid organisation providing medical care to people in Ukraine. More info (in German).

 • Hungarian Neurological Society 
  The Hungarian Neurological Society is offering support for scholarships of 3-months or longer to neurologists from Ukraine who speak either English, German or Hungarian. Interested candidates should send an application together with a CV to the society’s president, Prof. László Csiba at csiba@med.unideb.hu

 • Finnish Neurological Society
  The Finnish Neurological Society has donated €10,000 to Medicine Sans Frontiers and their work in Ukraine.

   

Contact EAN

EAN FELLOWSHIPS
fellowships@ean.org
Phone: +43 1 889 05 03 412

EAN MEMBERSHIP 
membership@ean.org 
Phone: +43 1 889 05 03 321

EAN CONGRESS­
europe2022@ean.org 
Phone: +43 1 889 05 03 628

OTHER INQUIRES
communications@ean.org 
Phone +43 1 889 05 03 824